@Groenzaam Heerhugowaard

Het gemeentehuis van Heerhugowaard wordt groener! Een beter klimaat begint bij jezelf en dus wordt gekeken in hoeverre het gemeentehuis nog duurzamer (in de breedste zin des woords) kan worden gemaakt. Dat is het resultaat van een motie van GroenLinks die in de gemeenteraad unaniem (dus door alle andere fracties) is ondersteund.

De vergroening van het gemeentehuis is rechtstreeks het gevolg van een eerdere GroenLinks-motie die in 2016 door de gemeenteraad werd aangenomen. Daarin was onder meer opgenomen een uitdaging aan groene ondernemers om met plannen te komen voor het natuurlijk maken van de stedelijke omgeving in het kader van het Europese planprogramma Nature based solutions in re-naturing the cities

Naar aanleiding van die oproep (dat vele landelijke media heeft gehaald) meldden zich bij ons diverse ondernemers die met een zeer gevarieerd aanbod aan plannen kwamen. Daarvan zijn er drie overgebleven die in het kader van de nieuwe Duurzaamheidsstrategie van Heerhugowaard goed in de toekomstplannen passen.

Een daarvan is Green Art Solutions, een groene innovator die speciaal voor Heerhugowaard een uitgewerkt strategieboekwerk had samengesteld. Een bijzonder boekwerk en dat inspireerde GroenLinks en wethouder Monique Stam om samen te kijken op welke manier een dergelijke groene aanpak zou in te passen zijn. In eerste instantie wordt dus gekeken op welke manier het gemeentehuis niet alleen duurzaam, maar vooral groen en gezond kan worden gemaakt. Daarin is niet alleen het interieur, maar ook de buitenkant van het gemeentehuis in beeld, met mogelijk een overloop naar het nu wel erg kale stadsplein.

Link artikel GroenLinks

Facebook link van filmpje GroenLinks Heerhugowaard

Follow by Email
LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram