Fijn en aangenaam leven kan door ieder persoon op een andere manier worden ingevuld. De een woont graag in de stad en de ander heeft voorkeur voor een vrij uitzicht op de zee of een heidelandschap. Green Art Solutions combineert al die verschillende belevingen in één begrip: De Sublieme Groene Ruimte.

​In een ‘Sublieme Groene Ruimte’ wordt gekozen voor een totaalbenadering. We praten niet alleen over groene gevels buiten maar ook over groene muren in de binnenruimte.

In een subliem groen ontworpen ruimte worden ‘Sick Building’ effecten als droge lucht en geluidsoverlast door ‘levend groen’ gereduceerd. Green Art Solutions zoekt met haar ‘Sublieme Groene Ruimte’ gedachtegoed mogelijkheden om mensen elke dag een aantal uur ‘groene’ voeding te geven.

Groenzaam

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in ons werk. Vanuit Green Art Solutions wordt duurzaamheid niet als een trend of hype gezien, maar als een logische ontwikkeling; een evolutie.

Voor ons is ‘Groenzaam‘ het nieuwe woord voor duurzaam.

Het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving is een thema dat we prima decentraal kunnen aanpakken. En dat is nu precies wat we bij Green Art Solutions doen. Als schakel tussen idee en realisatie dragen we bij aan een betere leefomgeving en beïnvloeden we het dak- en gevellandschap. Deze vele honderden vierkante meter gevels (groene gevels) van de 21ste eeuw en de vele honderden vierkanten dakoppervlak zorgen nu vooral voor veel hitte stress in de stad.

Green Art Solutions heeft daar dé groenzame oplossing voor bedacht!

Follow by Email
LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram