Decentraal Water Zuiveren

Waterschappen en gemeenten hebben vaak een actief beleid om te zorgen dat niet onnodig veel ‘schoon’ water in zuiveringsinstallaties terechtkomt of bij plensbuien wateroverlast veroorzaakt wordt. Onnodig veel regenwater gaat direct via regenpijpen en straatkolken het riool in, op weg naar een zuiveringsinstallatie. Dit is zonde aangezien regenwater niet intensief hoeft te worden gezuiverd.

Door veranderingen van temperatuur en langere droge periodes zien we dat de stad steeds warmer wordt. Daarnaast zorgt door de hoeveelheid aan steen en daken ervoor dat de warme lucht in aanraking komt met koudere luchtstromen. Hierdoor vallen de meeste stortbuiten juist boven de stad. Plensbuien kunnen overlast veroorzaken zoals straten of kelders die onder water komen te staan. Veel deskundigen menen dat dit door klimaatverandering vaker zal gaan gebeuren.

Wateroverlast ontstaat meestal in laaggelegen gebieden of in dichtbebouwde gebieden met veel bestrating. Dat komt omdat het water hier moeilijk weg kan stromen. Soms is een regenbui zo hevig dat rioolwater via overstorten naar het oppervlaktewater loopt en vervuilt wordt met huishoudelijk afvalwater uit keuken, badkamer en wc. Omdat het onnodig duur is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui, kiezen gemeenten en waterschappen voor andere oplossingen. Onder andere door regenwater tijdelijk op te vangen in vijvers en wadi’s, waar het vervolgens geleidelijk in de bodem zakt.

Initiatieven als ‘Operatie Steenbreek’ zijn om deze reden van groot belang: tegels eruit en groen erin. De straten worden smaller, waardoor er voor bomen geen plaats is. Daarnaast zijn heden ten dage ook steeds meer tuinen vol gelegd met tegels. Dit fenomeen zorgt alleen maar voor meer opwarming van de stad. Tegenwoordig zien we steeds meer zonnepanelen op daken verschijnen, ook dit zal weer voor meer hitte zorgen in de stad. De gevolgen zijn al zichtbaar: meer fijnstof door hitte, meer sterfte door hitte. Kortom, de stad is aan een vernieuwing toe!

Water dat valt moet beter worden beheerd. Niet door het riool de stad uit, maar ter plekke opvangen en gebruiken. Groene daken houden ongeveer de helft van het regenwater vast en voeren vertraagd water af. Een hieraan gekoppelde groene water-zuiverende wand vol planten zorgt voor schoon water.

Green Art Solutions werkt met verschillende systemen die veel water vasthouden. Door deze systemen wordt het mogelijk dat meer water verdampt: een absolute ‘must’ voor de stad. Door verdamping wordt dit water vervolgens teruggebracht in de atmosfeer. Daarom geven deze plantendaken verkoeling in de zomer. Het meest bekend zijn groene daken met sedum (vetplantjes), gras of wilde planten. Een groendak gaat wel anderhalf keer zo lang mee dankzij de bescherming van de planten. Extra voordeel van groene daken is dat ze fijnstof vasthouden en hierdoor positief bijdragen aan de luchtkwaliteit.

Regenwater is een cadeautje!

Wanneer we op waterschaal kijken naar drinkwater over de wereld, zien we dat het een serieus probleem is. In sommige steden zijn waterrantsoenen ingelast. Kaapstad in Zuid Afrika is daar het zorgwekkendste voorbeeld van.

In Nederland hebben we nog steeds het gevoel een waterland te zijn. Echter, wanneer je beseft dat ons drinkwater uit diepe ondergrondse lagen moet worden opgepompt, is de voorraad in feite, net zoals bij olie en gas, ook eindig en is het eigenlijk ongehoord dit schone water te gebruiken voor het spoelen van onze wc. Daarom zijn wij sterk voorstander van het beter benutten van regenwater zodat ons drinkwatervoorraad nog vele generaties meegaat.

Op jaarbasis valt er 800 mm neerslag per vierkante meter. Regenwater kunnen we op verschillende manieren opslaan en gebruiken. Water kan je opslaan door onder andere een waterzak onder het huis te plaatsten of natuurlijke waterbassins in de tuin aan te leggen. Dit water kan dan vervolgens worden gebruikt om het huis op een natuurlijke manier te koelen, waarna het door een groene verticale plantengevel op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Door dit proces blijft het water schoon en is het bruikbaar voor huishoudelijk gebruik.

Dit geheel draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Naast het creëren van meer groen, wordt er ook een belangrijke bijdrage geleverd aan natuurlijke koeling door verdamping van water. Drinkwater wordt niet meer onnodig gebruikt voor allerlei huishoudelijke zaken. Het water van vaatwasser, wasmachine en douchewater kan worden hergebruikt door het ter plekke te zuiveren. Ook de levensduur van je wasmachine en vaatwasser zal toenemen omdat er veel minder kalk in regenwater zit. Dit alles zorgt voor een nog grotere bijdrage aan het milieu. Waterschappen willen juist vuil water, dus op regenwater zitten ze niet te wachten. 

Kortom, Green Art Solutions kan door duurzame groene watermanagement systemen en haar gepatenteerde waterzuiverende groene wand het watergebruik van drinkwater laten afnemen. De waterschappen juichen dit toe. Regenwater behoeft immers niet intensief gezuiverd te worden. Geen grotere rioolstelsels hoeven aangelegd te worden. En tevens wordt een bijdrage geleverd aan het koelen van de stad op een natuurlijke ‘groenzame’ manier!

Follow by Email
LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram