De Invloed van de Natuur

Bomen en planten zorgen voor een positieve mindset op de hersenen van stedelijke inwoners van over de hele wereld.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen in de natuur zijn geweest of in de tuin naar de natuur kijken, daarna meer macht hebben over hun aandacht. Dit zorgt voor een hogere vorm van concentratie. Het feit dat onze hersenen tijdelijk niet bloot gesteld worden aan een bombardement van aandachtsprikkels van de stedelijke omgeving, en bijvoorbeeld van onze telefoon en e-mail, zorgt ervoor dat we gerichter kunnen denken en doen.

De aandacht op iets wordt gevormd als een poort waar alle informatie doorheen moet. Al onze informatie moet via deze poort naar ons brein. Echter, door veel prikkels van buiten, geluiden, kleuren en bewegingen, zien we dat dit veel energie kost in de drukkere omgevingen zoals de stad. In onderzoek zien we dat mensen die naar stedelijke beelden moesten kijken veel sneller met hun ogen bewegen en zich dan fixeren op details. Dit gedrag was anders toen deze groep mensen naar natuur foto’s moesten kijken. De ogen werden door het groen rustiger, en bewogen zich rustig over het beeld.

Het is daarom logisch dat mensen in een stad meer moeite moeten doen om hun aandacht steeds gericht te houden op hetgeen waar ze mee bezig zijn.  Dit heeft tot gevolg dat ze eerder een beroep doen op andere reserves voor de neurotransmitter dopamine.

De accu raakt leeg, het werk-geheugen loopt terug en zelfbeheersing wordt lastig. De verleiding om te snoepen wordt daarom ook groter. Het effect is vergelijkbaar met dat van een licht slaap gebrek, waarvan bewezen is dat het overgewicht in de hand kan werken

Een natuurlijke omgeving vormt een vluchtheuvel voor de overbelaste geest. Bomen en planten zijn niet alleen prikkelarm, ze roepen ook een milde fascinatie op. Fascinatie dimt de onvrijwillige aandacht. Veel studies bevestigen dan ook het vluchtheuvel effect.

Helaas zien we ook dat mensen die verder van de natuur af staan, ook niet zo gericht zijn op natuur en daar ook niet bewust naar op zoek gaan. Dit fenomeen is vooral te zien bij mensen die in de stad geboren zijn en geen natuur ervaringen hebben. Dit zorgt ervoor dat het verlangen naar groen op de achtergrond is komen te staan.

Groen in de stad is dus van enorme waarde. Gelukkig wordt hier dan ook steeds meer gehoor aan gegeven. Echter, helaas zien we ook dat uit kosten overweging(onderhoud) er nog altijd te summier daadwerkelijk geld voor neergelegd wil worden. Daar het alleen kosten zijn en niet direct op de klant verhaalt kunnen worden.

In de toekomst zal hier anders over gedacht moeten worden. Kosten baten: gezondheid en welbevinden zijn bijvoorbeeld enorme kostenposten. Als mensen zich door gebrek aan natuur ziek voelen, of niet lekker in hun vel zitten. Wanneer dit probleem meer wordt gezien zal ook uit andere potjes deze kostenposten betaald gaan worden, tenminste laten we dat hopen.

Bron vermelding:

Mark Mieras ( wetenschapsjournalist)

Mitchell,R,Astell-Burt, T and Richardson, E,A(2011) A comparison of green space indicators for epidemiological research. J epidimiol Community Healt, 65 (10),853-858

T Takano, K.N. urban residential environmments and senior citizens” longevity in megacity areas:the importance of walkable green spaces. Journal of epidemiology and community healt 56,913-8

Niels T.A.S hansen, K.B, Nielsen, T.A.S. & Hansen, K.B. Do green areas affect health&place 13,839-(2017)

Kim, G-W. Et al. Functional Neuroanatomy Associated with Natural and Urban Scenic Views in the Humain Brain:3,OT Functional MR Imaging.Korean Journal of Radiology 11,507 (2010)

Rita Berto, S.M Do eye movements measred across high and low fascination photgraphs differ? Addressing Kaplan’s fascination hypothesis. Journal of Environmetal Psychology- J ENVIRON PSYCHOL 28, 185-191 (2008)

De Invloed van de Natuur
Getagd op:                
Follow by Email
LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram